Yeni destek talebi oluştur

Geri Sorununuzu anlatmak için , uygun bir dil , karışık olmayan cümleler , anlaşılır bir dille yanıtlayın.Lütfen ahlak kurallarına riayet ediniz.
Bu destek bölümü için ortalama yanıt süresi: 7 Saatler 15 Dakika

İçeriği yüklemek için dosyayı sürükleyip bırakınız.

Dosya ekle...
(İzin verilen dosya uzantıları: .jpg, .gif, .png,)